Book room
Khuyến mãi voucher
09:09:2028/10/2020

:ear::ear::ear::eyes::eyes::eyes:Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc đang bán voucher siêu... siêu...siêu tiết kiệm kìa ...:point_down::point_down::point_down: các tín đồ đã biết gì chưa?

Nắm bắt được tâm lý cuồng chân của các tín đồ thích du lịch, Tom Hill đưa ra gói 3N-2Đ. Quào.. quào...quào.. nhanh để hưởng thụ ngay được gói " Được ăn, được ở, được gói ảnh CHECK IN" nè.:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

Customer reviews

The hotel is nice. Pretty close to the town center. Food is ok. Relative price. There is a very big Party party and good facilities. Comfortable bed ... will stay

Nguyễn Thị Lài
Nguyễn Thị Lài

The hotel is nice. Pretty close to the town center. Food is ok. Relative price. There is a very big Party party and good facilities. Comfortable bed ... will stay

Anna Truong Nguyen
Anna Truong Nguyen

The hotel is nice. Pretty close to the town center. Food is ok. Relative price. There is a very big Party party and good facilities. Comfortable bed ... will stay

Anna Hoang Yen
Anna Hoang Yen